Algemene voorwaarden 


De dag voor de fotosessie wordt bepaald of het door kan gaan in verband met het weer,

Bij slecht weer of ziekte van één van ons zal er kosteloos een nieuwe datum worden gepland.


​Bij familieproblemen of andere situaties waarbij de fotoshoot onverhoopt niet door kan gaan,

dient u dit uiterlijk 24 uur voor de geplande fotoshoot te melden.

Indien niet, wordt er 25% van de kosten in rekening gebracht. Dit omdat ik die dag vrij heb gehouden

voor uw fotosessie en voorbereidingen heb gedaan.


Ik ben niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade voor, tijdens of na de fotosessie.


Ik lever geen onbewerkte raw bestanden.

Mijn werk bestaat uit het fotograferen en het nabewerken, dat maakt uiteindelijk het eindproduct.

De foto’s die ik lever zijn diegene die ik zorgvuldig heb geselecteerd. Daarom zal ik geen extra bestanden/foto’s leveren.

.

Ik kan niet garanderen dat elk idee dat we uitwerken tijdens een fotoshoot, ook gerealiseerd wordt.

Het kan zijn dat bij het selecteren van de foto’s sommige concepten minder mooi zijn uitgepakt dan verwacht.


 Op de foto’s zit mijn copyright. Het bewerken en bijsnijden van mijn foto’s is niet toegestaan.

Bij het delen van de foto’s op sociale media dient mijn logo goed zichtbaar te zijn.


Ik mag de foto’s die gemaakt zijn bij uw fotosessie gebruiken en plaatsen op mijn website en sociale mediakanalen.

Wilt u dit liever niet? Dan graag voor de fotosessie of direct erna vermelden.


Omdat ik naast fotograferen nog meer andere verplichtingen heb.

Kan ik geen vast termijn aanhouden voor selectie- en bewerkingstijd. Meestal heb ik de foto’s klaar 1 week na de fotosessie.

mocht ik niet binnen de tijd klaar zijn krijgt u dan uiteraard te horen.


Betaling dient vóór of direct na de fotosessie plaats te vinden. Er worden geen foto’s geleverd als er nog niet is betaald.


​